Logo
Home Home
Logo Logo
BG3 Section-3

I BARNENS TJÄNST

Drottning Silvias hjärta har alltid klappat extra för barnen. Under flera decennier har hon vurmat för världens utsatta barn och hennes arbete för barn utsatta för övergrepp, gatubarn och hennes särskilda engagemang för flickors rätt till utbildning och självständighet har rönt respekt världen över. Genom sitt engagemang och sin kunskap har Drottningen bidragit till att åskådliggöra och skapa möjligheter för de barn som tillhör samhällets mest utsatta. De barn som själva saknar en röst.


BARNENS RÄTTIGHET – ALLAS SKYLDIGHET

En tredjedel av världens befolkning är barn. Med rätt vård, utbildning och möjligheten att få vara barn skulle de kunna växa upp och vara en del av vår framtid. Men verkligheten ser annorlunda ut. 57 miljoner barn saknar idag den grundläggande rättigheten till utbildning. 19 000 barn under fem år dör varje dag. Samhällsutmaningar som tidigare var isolerade problem för enskilda länder är nu en global angelägenhet.

BG Section-4

HM DROTTNING SILVIAS STIFTELSE

Inför Drottningens 70-årsdag bildades HM Drottning Silvias stiftelse. Stiftelsens livslängd är bestämd till tio år och den verkar för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda: möjlighet till vård, utbildning och rätten att få vara just barn genom leken. Genom sin position och erkända kunskap kan Drottning Silvia fokusera på och lyfta de mest angelägna och konkreta projekten för barn som fråntas sina basala rättigheter. För barn som har en grundtrygghet finns inga gränser för vad de kan uppnå. Stiftelsen är oberoende av:

Nationsgränser // Religion // Organisationer // Politik

EN SYMBOL FÖR SVERIGES ENGAGEMANG

Som en auktoritet inom barnfrågor världen över har Drottningen kraft att belysa angelägna frågor för omvärlden och sätta Sverige på kartan i vårt engagemang för barnen. Drottningen är uppskattad och respekterad för sina kunskaper och är en röst som påverkar företag och politiker att reagera och agera i utvecklingen. Svenska företag har genom Drottning Silvia en möjlighet att visa världen att de inte bara investerar i sin egen framtid, utan också i barnens.

BG Section-3

STADGAR

Denna stiftelse har bildats som ett tack till H.M. Drottningen Silvia
för hennes uthålliga och beundransvärda arbete för utsatta barn i världen.
Nedan följer ett utdrag ur stadgarna:

§2 Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till väl definierade svenska och internationella projekt som ger behövande barn i hela världen möjlighet till bra utbildning, god vård och omsorg liksom möjlighet att känna trygghet och glädje under sin uppväxt.

§4 Styrelsen skall årligen besluta om anslag/bidrag till organisation eller person som bedriver verksamhet som uppfyller vad som stipuleras enligt stiftelsens ändamål. Vid val mellan olika projekt och alternativ skall styrelsen – inom ramen för ändamålsparagrafen – prioritera sådana projekt som underlättar för barn att leva ett hälsosamt liv, lära sig det som är viktigt för att utvecklas, eller som också ger barn möjlighet att leka på det sätt som alla barn behöver.

Styrelsen äger löpande ta såväl avkastning som kapital i anspråk med iakttagande av att stiftelsen har livslängd till och med 2023.

BG Section-6

FRÅGOR & SVAR

Varför behövs en ny stiftelse? 
 När Drottning Silvia fyller 70 år i december är det ett utmärkt tillfälle att visa allas vår uppskattning för det hon gjort, men också för att ge henne resurser att fortsätta kämpa för det som hon brinner så mycket för. Stiftelsen är den bästa tänkbara födelsedagspresenten till vår Drottning.

Hur skiljer sig denna stiftelse från de som redan finns med inriktning på barn?  
Drottning Silvia får inbjudningar till andra projekt som gäller utsatta barn och som hon skulle vilja stödja, men som inte passar in hos de befintliga stiftelserna. Drottningen är en auktoritet i världen vad gäller barnfrågor och har en djup kunskap om ämnet. Därför vill vi ge henne ökade resurser att driva andra viktiga insatser som ligger henne varmt om hjärtat och som passar in på stiftelsen ändamålsregler. Detta hindrar dock inte att Stiftelsen kan samverka med andra organisationer när så är lämpligt för att nå ett bättre resultat.

Hur ska pengarna användas och vem beslutar? 
Stiftelsens styrelse fattar alla beslut om tilldelningen. Pengarnas användning styrs av ändamålsreglerna i stadgarna. 

Hur kommer stiftelsen att följa upp de satsningar som görs? 
De satsningar som görs kommer självklart att följas upp noggrant. Stiftelsens kommande organisation kommer delvis att anpassas till hur mycket medel som flyter in till stiftelsen. 

Vilka sitter i styrelsen?
Olof Stenhammar (ordförande), Entreprenör // Kirstine von Blixen-Finecke, Statsfru // Mats Dellham, Managementkonsult // Jan Lindman, Överintendent // Carl-Gustaf Piehl, Direktör

Hur kontaktar jag Drottning Silvias Stiftelse?
Kontakta verksamhetschef Susanne Carlzon på e-mail: susanne.carlzon@kungligastiftelser.se